تجهیزات فروشگاهی

محصولات بهسرما به سه دسته اصلی تقسیم می شوند.

  1. دسته اول انواع قفسه بندی های سطح فروش و انبار هستند که بر اساس نوع کسب و کار و حجم و وزن کالاهای عرضه شده در فروشگاه در طرح ها و ابعاد مختلف تولید می شوند.
  2. دسته دوم تجهیزات برودتی هستند که شامل انوع یخچال و فریزر های پرده هوا، درب دار و سردخانه ها و اتاقهای سرد می باشند.
  3. دسته سوم تجهیزات تکمیلی نامیده می شوند و شامل تجهیزاتی همچون کالسکه های خرید، سبد دستی، سبد حراجی، استند های حراجی، انواع رگال و ویترین می باشند.
کارایی و کیفیت

در طراحی و تولید محصولات بهسرما دو هدف اصلی دنبال می شوند. اولین هدف کارایی محصولات است که بر اساس نیاز سنجی بازار و کارایی محصولات برای مشتریان است. دومین هدف بهسرما پس از کارایی محصولات طراحی شده کیفیت آنهاست. تلفیق این دو هدف باعث گشته تا کماکان پس از گذشت سه دهه فعالیت بهسرما به عنوان گزینه برتر برای مشتریانی باشد که کارایی و کیفیت را در خرید خود سرلوحه قرار می دهند.

یخچال ویترینی

یخچال ویترینی

فریزر خوابیده پرده هوا

فریزر خوابیده پرده هوا

یخچال ایستاده پرده هوا

یخچال ایستاده پرده هوا

قفسه بندی

قفسه بندی

فریزر صندوقی پورتابل

فریزر صندوقی پورتابل

یخچال ایستاده درب دار

یخچال ایستاده درب دار

میز صندوق

میز صندوق

سردخانه

سردخانه

دیگر اقلام فروشگاهی

دیگر اقلام فروشگاهی

درخواست قیمت و پشتیبانی سریع